Industritekniska programmet

Modern teknik, praktiskt arbete och säker arbetsmarknad är viktiga nyckelord på industritekniska programmet.

På Industritekniska programmet utvecklar du dina kunskaper inom industriell teknik och industriteknisk produktion. Du får utveckla din förmåga att använda utrustning, bearbeta material, hantera industritekniska processer samt arbeta med kvalitetssäkring för såväl produktion som färdig produkt. I utbildningen får du kunskaper om hur en idé utvecklas till färdig produkt samt om produktens funktion och utveckling.

Högskolebehörighet

Välj till Svenska 2-3 och Engelska 6 för att få grundläggande högskolebehörighet.

Certifierat inom teknikcollege Halland

Osbecksgymnasiets Industritekniska lärlingsprogram är certifierat inom teknikcollege Halland vilket innebär att du som läser på Industritekniska programmet har rätt att utöka din studieplan med 300 p.

Industritekniska programmet som lärling

Vill du jobba inom industri och är ivrig att ta steget ut i vuxenvärlden lite snabbare? Då kan lärling en lärlingsutbildning vara något för dig. Du har två olika lärlingsalternativ från och med årskurs 2:

På Industritekniska programmets gymnasielärlingsutbildning (GLU) läser du minst 50 procent av din utbildning, det vill säga 1250 timmar ute på ett eller flera företag, med stöd av en handledare på plats och regelbundna besök av din lärare.

Det andra alternativet är att du anställs som lärling på ett företag och samtidigt får lön. Detta kallas gymnasielärlingsanställning (GLA). Du tillbringar tre skoldagar i veckan på företaget och har undervisning på skolan två dagar i veckan.

Inriktning Produkt och maskinteknik

 • Datorstyrd produktion 1
 • Produktionsutrustning 2
 • Produktutveckling 1

Totalt 300 p

Inriktning Svetsteknik

 • Produktutveckling 1
 • Svets grund
 • Kälsvets 1
 • Tillverkningsunderlag 1

Totalt 400 p

Våra tidigare elever jobbar nu som:

 • Cnc-operatör
 • Maskinoperatör
 • Servicetekniker
 • Svetsare

Programstruktur

Kursplan

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska 1 (alt. svenska som andraspråk) 100
Antal poäng 600
Programgemensamma karaktärsämnen
Industritekniska processer 1 100
Människan i industrin 1 100
Produktionskunskap 1 100
Produktionsutrustning 1 100
Antal poäng 400
Individuellt val 200
Gymnasiearbete 100

Inriktning produkt och maskinteknik

Inriktning svetsteknik

Inriktningsgemensamma ämnen
Datorstyrd produktion 1 100
Produktionsutveckling 1 100
Produktionsutveckling 2 100
Antal poäng 300
Inriktningsgemensamma ämnen
Kälsvets 100
Produktionsutveckling 1 100
Svets grund 100
Tillverkningsunderlag 1 100
Antal poäng 400

Inriktning svetsteknik

Inriktningsgemensamma ämnen
Kälsvets 100
Produktionsutveckling 1 100
Svets grund 100
Tillverkningsunderlag 1 100
Antal poäng 400
Programfördjupning (produkt/maskinteknik)
Svets grund 100
Tillverkningsunderlag 1 100
Interna transporter 50
Cad 1 50
Cad/Cam 100
Materialkunskap 100
Avhjälpande underhåll 1 100
Datorstyrd produktion 2 100
Datorstyrd produktion 3 100
Datorstyrd produktion 4 100
Antal poäng 900
Programfördjupning (svetsteknik)
Produktionsutrustning 2 100
Datorstyrd produktion 1 100
Interna transporter 50
Cad 1 50
Kälsvets 1 MIG/MAG 100
Avhjälpande underhåll 1 100
Stumsvets 1 100
Kälsvets 1 TIG 100
Materialkunskap 100
Antal poäng 800

Antal poäng för programmet: 2500 p

Valbart inom Teknikcollege 300 p: totalt 2800 p

Kontakta oss!

Här är alla kontaktuppgifter till skolan. Hör gärna av dig!

Stefan Brorsson
Programansvarig.

Carl Lundgren
Rektor

Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-155 23
Mobil: 076-698 64 85

Vägledningscentrum
Studie- och yrkesvägledning

Skottegränd 3
312 31 Laholm
0430-265 00