Fordon- och transportprogrammet

Fordons- och transportprogrammet utvecklar du dina kunskaper om tekniken i olika fordon. Snabb teknisk utveckling utmärker de yrken som utbildningen leder till.

Självständigt och problemlösande

Som färdigutbildad personbilsmekaniker krävs det att du ensam arbetar med många olika uppgifter och situationer där olika typer av problem kan uppstå. Detta ställer krav på att du kan arbeta självständigt med problemlösning. I utbildningen utvecklar du din förmåga att arbeta både självständigt och i lag där flera personer, med olika kunskaper och kulturell bakgrund, samarbetar för att lösa problem.

Certifierat inom teknikcollege Halland

Osbecksgymnasiets lärlingsprogram är certifierat inom teknikcollege Halland. Det innebär att du som läser på Fordons - och transportprogrammet har rätt att utöka din studieplan med 300 p. Du kan exempelvis välja till El och hybridfordon 1 och 2 eller flerbränslefordon. Ett annat alternativ är att lägga till så att du får högskolebehörigheten.

Den tekniska utrustningen blir mer specialiserad och anpassad till det specifika fordonet eller yrkesområdet. Kunskaper om datasystem behövs inom alla de yrken som utbildningen leder till, du ska därför få utveckla din förmåga att använda datorer och datasystem på det sätt som yrket kräver.

I utbildningen ingår arbetsplatsförlagd utbildning på minst 15 veckor, då du utvecklar dina yrkeskunskaper och skapar en yrkesidentitet.

Inriktning Personbilsmekaniker

Inom inriktningen personbil ska du få kunskaper inom diagnostik, reparation och service av lätta fordon. Inriktningen ger arbete som personbilsmekaniker.

Högskolebehörighet

Välj till Svenska 2-3 och Engelska 6 för att få grundläggande högskolebehörighet.

Gymnasielärling

Vill du jobba inom fordon och transport och är ivrig att ta steget ut i vuxenvärlden lite snabbare? På Fordons- och transportprogrammets lärlingsutbildning läser du minst 50 procent av din utbildning, det vill säga 1250 timmar ute på ett eller flera företag, med stöd av en handledare på plats och regelbundna besök av din lärare.
Övriga tiden läser du gymnasiegemensamma ämnen med andra elever på skolan.

Programstruktur

Kursplan

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska 1 (alt. svenska som andraspråk) 100
Antal poäng 600
Programgemensamma karaktärsämnen
Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområde 200
Fordonsteknik - introduktion 200
Antal poäng 400
Individuellt val 200
Gymnasiearbete 100

Inriktning Personbilsmekaniker

Inriktningsgemensamma ämnen
Verkstad och elteknik 100
Basteknik 100
Service och underhåll 1 100
Service och underhåll 2 100
Antal poäng 400
Programfördjupning *
Förbränningsmotorer 100
Kraftöverföring 100
Chassi och bromsar 100
Entreprenörskap 100
System och diagnostik 1 200
System och diagnostik 2 100
Servicekunskap 100
Antal poäng 800
* Programfördjupningar är med reservation för ändringar.

Antal poäng för programmet: 2500 p

Kontakta oss!

Här är alla kontaktuppgifter till skolan. Hör gärna av dig!

Glenn Andersson
ProgramansvarigCarl Lundgren
Rektor

Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-155 23
Mobil: 076-698 64 85

Vägledningscentrum
Studie- och yrkesvägledning

Skottegränd 3
312 31 Laholm
0430-265 00