Ekonomiprogrammet

Är företagande, juridik och ledarskap något du vill utveckla i framtiden? Vill du öppna dina möjligheter att söka vidare till högskolan?

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program som även kan ge dig möjlighet att bli direkt anställningsbar på t ex banker och försäkringsbolag. Du blir förberedd för eget företagande genom att du drivit UF-företag. Du har också möjlighet att läsa ett år i London (beroende på CSN-beslut).

Under utbildningen får du möjlighet att utveckla initiativtagande, kreativitet och problemlösningsförmåga. Du har löpande kontakter med näringslivet och samhället i övrigt genom projekt och studiebesök.

Att tänka internationellt är viktigt för oss på ekonomiprogrammet. Genom att kombinera kunskaper i ekonomi och språk kan du få hela världen som ditt framtida arbetsfält.

Högskola

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program och du får lära dig de arbetssätt, det tänkande och de kunskaper som gör att du känner dig väl förberedd och motiverad att studera vidare. Du ställer frågor, söker svar och lär dig analysera och kritiskt granska för att sedan kunna dra slutsatser.

Arbete

Inom kurserna i t ex företagsekonomi, marknadsföring och redovisning, får du kunskaper som gör att du blir förberedd för att börja arbeta direkt med enklare ekonomiuppgifter.

Diplomerad gymnasieekonom

Efter genomförd och godkänd examen på ekonomiprogrammet (ekeko) tillsammans med utvecklad affärs-, digital-, språklig- och kommunikativ kompetens kan du bli diplomerad gymnasieekonom. Diplomet är en bra merit att ha med sig i sitt CV.
Läs mer om DGE: www.gymnasieekonom.se

Ung Företagsamhet – starta eget

Under årskurs 3 driver elever på (EKEKO) ett riktigt företag. I utbildningen ingår det att komma på en affärsidé, starta upp ett företag och driva det under ett läsår, allt inom ramen för Ung Företagsamhet. Detta ger dig en unik inblick i entreprenörskap och företagande samt kunskapen att själv starta eget företag.

APL – Arbetsplatsförlagt lärande

Vi samarbetar med olika företag för att du som elev ska få se hur olika moment i undervisningen fungerar i praktiken. Du kommer vid flera tillfällen att vara ute på företag för att skaffa dig erfarenheter och knyta kontakter som kommer att vara viktiga för dig i framtiden.

Programstruktur

Kursplan

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Samhällskunskap 2 100
Svenska 1 (alt. svenska som andraspråk) 100
Svenska 2 (alt. svenska som andraspråk) 100
Svenska 3 (alt. svenska som andraspråk) 100
Antal poäng 1250
Programgemensamma karaktärsämnen
Företagsekonomi 100
Privatjuridik 100
Moderna språk 100
Psykologi 1 50
Antal poäng 350
Individuellt val 200
Gymnasiearbete 100

Inriktning ekonomi

Inriktningsgemensamma ämnen
Entreprenörskap och företagande 100
Företagsekonomi 2 100
Matematik 3b 100
Antal poäng 300
Programfördjupning
Marknadsföring 100
Internationell ekonomi 100
Engelska 7 100
Antal poäng 300

Inriktning juridik

Inriktningsgemensamma ämnen
Affärsjuridik 100
Rätten och samhället 100
Filosofi 1 50
Psykologi 2a 50
Antal poäng 300
Programfördjupning
Ledarskap och organisation 100
Internationell ekonomi 100
Engelska 7 100
Antal poäng 300

Antal poäng för programmet: 2500 p

Kontakta oss!

Här är alla kontaktuppgifter till skolan. Hör gärna av dig!

Per-Olof Grahn
Programansvarig

Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-155 26

Linette Roos
Biträdande rektor

Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-265 20

Vägledningscentrum
Studie- och yrkesvägledning

Skottegränd 3
312 31 Laholm
0430-265 00